27
sep
2011

Het gevaar van intensief smartphone-gebruik

Onlangs stond in het vakblad Arbo een artikel over de risico’s van intensief smartphone gebruik. Hoewel het gebruik van smartphones door medewerkers vele voordelen kent, worden de nadelen vaak nog onderschat.

Voordelen als het vergroten van de bereikbaarheid en de productiviteit van de medewerkers stimuleren het gebruik van smartphones op de werkvloer. Flexibel werken waar en wanneer je maar wilt, past helemaal in deze tijd en het zogenoemde ‘nieuwe werken’.

Er zijn meer voordelen dan nadelen, maar hierin schuilt nu juist het gevaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral intensieve smartphone-gebruikers meer problemen hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te handhaven. Door betrokken te blijven bij het werk, wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om je echt los te maken van je werk tijdens de avonduren.
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die geen duidelijke scheidslijn hebben tussen werk en privĂ©, slechter subjectief welzijn ervaren dan werknemers die dat wel hebben. Er wordt te weinig tijd genomen om te ontspannen en te herstellen, waardoor deze werknemers de volgende werkdag minder fit beginnen en een extra inspanning moeten leveren om hun prestatie op peil te houden.   

Tips voor ‘gezond’ smartphone gebruik

• Spreek met de leidinggevende af wat de verwachtingen zijn m.b.t. bereikbaarheid buiten kantooruren.

• Maak met collega’s afspraken over mailen buiten kantooruren.
• Matig het (b)cc-gebruik. Vaak wordt op deze mails geen actie verwacht en leidt het alleen maar tot vervuiling van de mailbox en een overdaad aan informatie.
• Neem vaste tijdstippen om de e-mail te checken.
• Elke smartphone heeft een uitknop; schroom niet om hier af en toe gebruik van te maken!