16
jun
2011

HumanCapitalCare eerste ISO 27001-gecertificeerde arbodienst in Nederland

HumanCapitalCare heeft zich als eerste arbodienstverlener in Nederland gecertificeerd voor ISO 27001, de internationale standaard voor de hoogste mate van informatiebeveiliging van persoonsgegevens en medische gegevens.
Het certificaat is op 15 juni 2011 door DNV uitgereikt aan de directie van de organisatie.

Als innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid weet HumanCapitalCare als geen ander wat het betekent te werken met medische en persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan. Het omgaan met deze gegevens vereist de grootste zorgvuldigheid en heeft de voortdurende aandacht van de organisatie. De hoogste vorm van ISO-certificering op het terrein van privacy en informatiebeveiliging is hiervan het bewijs.
Met deze certificering is HumanCapitalCare in staat aan haar klanten een garantie af te geven met betrekking tot optimale bescherming van persoonsgegevens en medische gegevens. Tevens voldoet HumanCapitalCare met de certificering aan de forse eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt aan beveiliging van gegevensverwerking. Ook zijn de maatregelen voor beveiliging en aanmelding van de gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geborgd.

Snelle doorloop
Al lang voor de certificering stond informatiebeveiliging bij HumanCapitalCare hoog in het vaandel. Mede hierdoor heeft HumanCapitalCare binnen relatief korte tijd de certificering kunnen realiseren.
In eerste instantie is gekeken naar de NEN 7510, een norm die in Nederland geldt voor de zorgsector. Omdat deze norm slechts gericht is op de zorgsector is gaandeweg gekozen voor de veel zwaardere ISO 27001-norm, die zowel voor de eigen organisatie als voor het gehele klantenbestand een absolute meerwaarde heeft.