06
dec
2012

Gelukkige werknemers leven en werken langer

Gelukkige werknemers zijn bereid zijn om langer te werken. Door de verwachte stijging van de wettelijke pensioenleeftijd in de nabije toekomst en de 'War for Talent' op de arbeidsmarkt, is het cruciaal voor bedrijven om permanent aandacht te schenken aan het aantrekken en behouden van talenten. Werken aan het geluk van zijn medewerkers is een middel om hiertoe bij te dragen.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Securex naar het professionele (on)geluk van de Belgische werknemers, en de oorzaken hiervan. De onderzoekers concluderen dat werknemers die professioneel gelukkig zijn, langer aan het werk willen blijven en ook denken hiertoe in staat te zijn. Bovendien denken mensen die aangeven professioneel gelukkig te zijn dat ze ook langer aan de slag kunnen blijven; zo’n 1,1 jaar langer dan werknemers die aangeven niet echt gelukkig te zijn in hun job. Het verschil loopt zelfs op tot 6,5 jaar voor medewerkers die aangeven helemaal niet gelukkig te zijn op het werk.
 

Professioneel gelukkig?

Zijn de Belgische werknemers professioneel gelukkig? De ondervraagde werknemers geven zichzelf een gemiddelde score toe van 4,5 op 6,0. Dertien procent van de respondenten gaf aan niet gelukkig te zijn op het werk, en een zelfde percentage gaf aan zeer gelukkig te zijn op het werk. Er is een miniem verschil naargelang van de hiërarchische positie: 91 procent van de leidinggevenden voelen zich gelukkig op professioneel niveau, tegen 85 procent van de niet-leidinggevenden.
 

Hoe kan een werkgever bijdragen aan het professionele geluk van zijn medewerkers?
Een ‘I-deal’ kan een belangrijke hefboom zijn naar een lange en gelukkige carrière. Een ‘I-deal’ is een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer, waarin afspraken gemaakt worden met betrekking tot de manier waarop een functie wordt ingevuld op het vlak van inhoud, voorwaarden, plaats en tijd van het werk. Enerzijds gebeurt dit op basis van de mogelijkheden en verwachtingen van de werknemer en anderzijds rekening houdend met de behoeften en de mogelijkheden van de organisatie. Dit impliceert een wederzijdse sfeer van vertrouwen, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.
Zelf werken aan geluk
Een werknemer kan zelf ook bouwen aan zijn professionele geluk, onder andere door zorg te besteden aan zijn fysieke en mentale inzetbaarheid dankzij gezonde eetgewoonten en voldoende lichaamsbeweging. Daarnaast draagt ook het feit zijn job graag te doen, in staat zijn om zijn competenties correct en ten volle te benutten, en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, bij tot de perceptie van een groter professioneel geluk.