18
dec
2012

Nederlanders liegen het minst over ziek zijn op werk

In vergelijking met andere Europese werknemers, liegen Nederlanders het minst over ziektedagen. Onder liegen over ziektedagen verstaan we ziekmelden wanneer iemand geen zin heeft om te werken of zelf vindt een andere goede reden te hebben om thuis te blijven. 89 procent van de Nederlanders geeft aan nooit tegenover hun werkgever te doen alsof ze ziek zijn.

Slechts 4,4 procent van de Nederlanders zeggen zich af en toe ziek te melden als ze geen zin hebben om naar werk te gaan en 6,6 procent meldt zich ziek als ze naar eigen zeggen een serieuze reden hiervoor hebben. De overige 89 procent zegt zich dus nooit oneerlijk ziek te melden. Dit is een goede score ten opzichte van andere landen in Europa, waar werknemers zich vaak veel sneller ziek melden.

Deense werknemers liegen het meest
Deense werknemers liegen het meest over de mate waarin ze ziek zijn. Maarliefst 29 procent van de werknemers doen wel eens alsof ze ziek zijn, zodat ze thuis kunnen blijven. Van dit aantal zegt een vijfde dit alleen te doen als ze een goede reden heeft, terwijl acht procent gewoon geen zin heeft. Ook Oostenrijkers melden zich in verhouding met andere landen snel ziek, zonder dit daadwerkelijk te zijn. Hiervan meldt namelijk zeventien procent zich wel eens oneerlijk ziek. Fransen zijn daarentegen eerlijker hierover en scoren, net als Nederlanders, zeer goed ten opzichte van het gemiddelde. Ook zij scoren met ruim 89 procent die zeggen eerlijk te zijn, uitstekend.
Verrassende resultaten door doktersbriefje
De resultaten van het onderzoek zijn opvallend omdat in veel Europese landen werknemers in het begin van het ziekteverzuim een doktersbriefje moeten inleveren als controle voor de werkgevers. Verrassend dus dat het oneerlijk ziekteverzuim in deze landen niet lager is dan in Nederland.