28
nov
2013

Prettige sfeer belangrijk op het werk

Vrijwel alle werknemers gaven in 2012 aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Drie kwart vindt dat zelfs heel belangrijk. Ook goede leidinggevenden, goede werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris vindt bijna iedereen belangrijk op het werk.

14
nov
2013

Bedrijven schrikken van risico's zittend werk

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft bedrijven geconfronteerd met de risico's die langdurig en veelvuldig zitgedrag met zich mee brengen. Voor velen was deze confrontatie schokkend. Ze hadden hier nog nooit bij stil gestaan.

15
okt
2013

Burn-out aanjager van verzuim

Burn-out is geen diagnose maar een term die een beschrijving geeft van een opgebrand  gevoel, gebrek aan energie en motivatie. Ook al is burn-out geen officiële diagnose het leidt wel tot langdurig verzuim van gemiddeld 189 dagen en komt steeds vaker voor. Het CBS stelde onlangs vast dat één op de zeven werknemers vorig jaar burn-out klachten heeft ervaren. Onder laagopgeleiden is dit zelfs 1 op 6 werknemers.

07
okt
2013

Gezondheid en verzuim het meest bepalend voor aannemen en behoud van personeel

De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Met name bij psychische klachten neemt men een werknemer liever niet of behoudt men hem niet. Het hebben van een goed CV (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud) compenseert dit enigszins maar niet volledig. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers.

24
sep
2013

Nederland loopt voorop met flexibel werken

Nederland loopt voorop wat betreft flexibel werken. Bijna tweederde (62 procent) van de managers geeft aan zich geen zorgen te maken over hoe werknemers hun tijd invullen als ze op afstand werken.