14
nov
2013

Bedrijven schrikken van risico's zittend werk

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft bedrijven geconfronteerd met de risico's die langdurig en veelvuldig zitgedrag met zich mee brengen. Voor velen was deze confrontatie schokkend. Ze hadden hier nog nooit bij stil gestaan.

Het NISB heeft kwalitatief onderzoek uit laten voeren onder MKB bedrijven naar de mate van bewustwording en kennisbehoefte over de risico’s van langdurig en veelvuldig zitgedrag, ook wel sedentair gedrag genaamd. In 15 bedrijven, met voornamelijk zittend kantoorwerk, uit verschillende (risico)branches zijn gesprekken gevoerd met directie, HR adviseurs en werknemers.

Sedentair gedrag, nieuw arbeidsrisico?
In de gesprekken is informatie gedeeld over het groeiende inzicht in de nadelige effecten van langdurig zitten. Het belangrijkste inzicht dat gedeeld is: een half uurtje matig intensief bewegen per dag beschermt niet tegen aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatzieken en de kans op vroegtijdig overlijden als men de rest van de 16 ‘wakkere’ uren vooral zittend doorbrengt.
Productiviteit mag niet omlaag gaan
Na blootstelling aan deze informatie ontstond bij de meesten meteen de behoefte aan meer (laagdrempelige) kennis en communicatiemateriaal om de bewustwording bij werkgevers en werknemers te vergroten. Ook wilde men graag zo precies mogelijk weten wat men moest doen. Als het voldoen aan de huidige beweegnorm blijkbaar niet voldoende is, hoeveel en welke mate van bewegen is dan wel nodig om gezond te zijn en te blijven? Sommigen wilden meteen actie ondernemen en spraken de behoefte uit aan handige en goedkope tips en tricks en effectieve maatregelen die zittend werk doorbreken zonder dat de productiviteit omlaag gaat. Behoefte aan inzicht in de ‘Return on Investment’ is er uiteraard ook.
Simpel en ludiek werkt
Het kan simpel en de productiviteit hoeft niet omlaag te gaan, zo staat in de aanbevelingen. Zet in één vergaderruimte of in de kantine een statafel neer en automatisch gaat het staand werken of lunchen (meer) leven in de organisatie. Bied de optie aan om zitballen te gebruiken of schaf (bijvoorbeeld voor flex-werkplekken) een aantal zit/ sta-bureaus aan. Zit/ sta-bureaus zijn in sommige organisaties zelfs al aanwezig, maar vaak toegewezen aan medewerkers met lichamelijke klachten. De acceptatie van dynamisch meubilair waarbij men fietsend of wandelend werkt is nog niet erg groot. Aan de andere kant kan het dynamische meubilair wel werken als interessante en ludieke manier om aandacht voor het onderwerp te vragen en wil iedereen het ‘best een keertje proberen’.
Doe wat past bij de organisatie
Als er animo is in een organisatie om het zittend werk te doorbreken kan dit een mooie toevoeging zijn aan bestaand gezondheidsbeleid of het kan een mooie start zijn om gezondheid of duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten in de organisatie. De onderzoekers adviseren met communicatie en maatregelen aan te sluiten bij de (financiële) mogelijkheden die er zijn; houd het in eerste instantie simpel en ludiek. Belangrijk daarbij is dat gedragsverandering pas werkt als er (ook) een korte termijn winst benoemd is. De voordelen van ’dynamisch werken’ (zittend werk doorbreken) zijn breder dan (op langere termijn) de gezondheidswinst. Denk aan verhoging van het concentratievermogen, van creativiteit en van sociale cohesie doordat werknemers meer met elkaar in contact komen.

Bron: nisb.nl