17
sep
2013

Financiële problemen werknemer raakt ook werkgevers

Organisaties die werknemers met schulden in dienst hebben zien dit vaak terug in de ziekteverzuimcijfers. Werknemers met financiële problemen hebben last van spanningen en stress, ze melden zich vaker ziek, maar het beïnvloed ook de werkprestaties. Bijna elke organisatie heeft te maken met deze problematiek, vier op de vijf organisaties hebben namelijk werknemers met schulden in dienst.

De symptomen van werknemers met financiële problemen zijn verschillend. Ze melden zich regelmatig ziek, hebben last van concentratie problemen maar ook fraude of diefstal kunnen aanwijzingen zijn voor problemen. De gevolgen van werknemers met financiële problemen merken werkgevers op verschillende manieren. Zo kan het verwerken van één loonbeslag namelijk tot wel 4 uur in beslag nemen. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals van het Nibud.

Kijken we naar het ziekteverzuim en de daling in de productiviteit van werknemers dan is de financiële impact voor organisaties nog hoger. Uit de peiling blijkt dat het aantal extra ziektedagen op 9 word geschat. En dat het verlies aan productiviteit 20% is.

Er zijn verschillende oorzaken voor financiële problemen bij werknemers, denk aan problemen in de relationele sfeer maar ook leven boven stand of gewoonweg slordigheid in de administratie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om met de juiste begeleiding het probleem in een vroeg stadium aan te pakken. De eerste en meest belangrijke stap is om het gesprek aan te gaan bij constatering van mogelijke signalen. Vanwege de omvang van het probleem kan ook een speciale coach van het Nibud ingezet worden.