24
sep
2013

Nederland loopt voorop met flexibel werken

Nederland loopt voorop wat betreft flexibel werken. Bijna tweederde (62 procent) van de managers geeft aan zich geen zorgen te maken over hoe werknemers hun tijd invullen als ze op afstand werken.

Uit recent onderzoek van Regus is gebleken dat 43 procent van de Nederlandse leidinggevende minimaal een halve werkweek flexibel werkt.

Regus vroeg 26.000 managers uit meer dan 90 landen uitvoerig over hun houding ten aanzien van flexibel werken en werken op afstand.

Vertrouwen is belangrijkste uitgangspunt
Een deel van de leidinggevenden maakt zich zorgen over het motiveren en managen van personeel op afstand. Wereldwijd geeft 55 procent van de managers aan dat effectief management op afstand mogelijk is, mits zij een speciale training volgen. In Nederland ligt dit percentage lager: 33 procent van de ondervraagden geeft aan dat een opleiding van belang is.

Volgens Tom Tempelman, algemeen directeur van Regus Nederland, profiteren alle betrokken partijen van flexibel werken, mits er goede afspraken worden gemaakt. 38 procent van de Nederlandse ondervraagden beschouwt vertrouwen als een belangrijk punt. Als er vertrouwen is, zijn de voordelen van flexibel werken overduidelijk: hogere productiviteit, beter behoud van personeel en lagere operationele kosten. Het stellen van duidelijke doelstellingen en het sturen op resultaten in plaats van op werkzaamheden zijn cruciaal.
Een professionele relatie
Flexibel werken kan leiden tot een nieuw soort interactie tussen managers en hun teams. Zo geeft 46 procent van de Nederlandse ondervraagden aan te denken dat management op afstand goed is voor een professionelere relatie. Vertrouwen is daarbij een belangrijke factor: slechts 25 procent van de Nederlandse bedrijven, aanzienlijk minder dan de 37 procent wereldwijd, gebruikt specifieke rapportagesystemen voor efficiƫntiebewaking.
Jongeren nemen verantwoordelijkheid
Daarnaast kan flexibel werken met name voor jongere medewerkers extra waarde bieden. Bijna tweederde (60 procent) van de ondervraagden in Nederland is van mening dat jongeren zich minder snel ontwikkelen wanneer zij op afstand worden gemanaged (ten opzichte van 68 procent wereldwijd).

Nederlanders zijn er daarentegen wel het meest van overtuigd dat jongere medewerkers verantwoordelijker worden door werken op afstand.

Bron: werken20.nl