17
sep
2013

Oudere werknemers even productief als jongere collega’s

Veel werkgevers denken, onterecht, dat oudere werknemers minder productief en flexibel zijn dan hun jongere collega’s.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Essex (GB). De resultaten laten zien dat de vooroordelen over oudere werknemers op de gebieden; productiviteit, betrokkenheid en flexibiliteit onjuist zijn. Terwijl veel werkgevers oudere werknemers zien als minder productief blijkt dat de motivatie en de mate van flexibiliteit van deze werknemers even hoog is als dat van hun jongere collega’s.

Volgens onderzoekster Dr. Kathleen Riach is leeftijd niet of nauwelijks van invloed op de betrokkenheid en productiviteit van werknemers. Andere sociaaleconomische en psychosociale factoren zijn veel betere indicatoren voor het voorspellen van iemands gedrag. Oudere werknemers voeren complexe taken vaak beter uit door uitgebreide werkervaring. Naarmate iemand ouder wordt kan de handelingssnelheid licht afnemen, dit compenseren oudere werknemers door efficiënter te werken.

Twee verschillende studies uit Duitsland onderbouwen bovenstaande bevindingen. Binnen Mercedes Benz blijkt dat oudere werknemers productiever zijn en minder fouten maken dan jongere werknemers. Daarnaast bemande BMW als proef een productielijn geheel met oudere werknemers, de productiviteit steeg het eerste jaar met 7%.