06
mei
2015

Ziek door verkeerslawaai

Het aantal mensen dat letterlijk ziek wordt van verkeerslawaai neemt steeds verder toe. De schade aan mensen door geluidshinder is in 2020 naar schatting even groot als de schade door verkeersongevallen.

Dat schrijft Metro. Aan de basis van deze beweringen ligt een rapport van kennisinstituut CROW-KpVV. Dat onderzocht de effecten van verkeerslawaai op de mens.

Ernstige hinder
Nu ondervinden ongeveer 600.000 tot 800.000 mensen ernstige hinder door geluid. Daarvan heeft ruim de helft ernstige slaapproblemen. Blootstelling aan langdurig verkeerslawaai kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Ongeveer 84 fatale hartinfarcten per jaar zijn gerelateerd aan blootstelling aan geluid van wegverkeer.

Dubbelop
Veel kantoorgebouwen bevinden zich in de periferie van de grote steden, in de buurt van snelwegen. Verkeerslawaai gaat daarom ook niet voorbij aan de daar werkende mens. Die krijgt behalve met herrie op kantoor dan ook nog te kampen met lawaai van het verkeer buiten. Of deze twee vormen van geluidshinder samen een extra risico opleveren, is niet onderzocht.

Duurzaam inzetbaar
De werkende mens moet tot op steeds hogere leeftijd duurzaam inzetbaar blijven. Ook in dat licht is geluidshinder door verkeer geen goed fenomeen. De gevolgen van stress en slaapgebrek voor het menselijk welbevinden zijn uitgebreid onderzocht. Zowel stress als gebrek aan slaap ondermijnen de fysieke en mentale gezondheid van de (werkende) mens.