07
okt
2013

Gezondheid en verzuim het meest bepalend voor aannemen en behoud van personeel

De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Met name bij psychische klachten neemt men een werknemer liever niet of behoudt men hem niet. Het hebben van een goed CV (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud) compenseert dit enigszins maar niet volledig. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers.

24
sep
2013

Nederland loopt voorop met flexibel werken

Nederland loopt voorop wat betreft flexibel werken. Bijna tweederde (62 procent) van de managers geeft aan zich geen zorgen te maken over hoe werknemers hun tijd invullen als ze op afstand werken.

17
sep
2013

Financiële problemen werknemer raakt ook werkgevers

Organisaties die werknemers met schulden in dienst hebben zien dit vaak terug in de ziekteverzuimcijfers. Werknemers met financiële problemen hebben last van spanningen en stress, ze melden zich vaker ziek, maar het beïnvloed ook de werkprestaties. Bijna elke organisatie heeft te maken met deze problematiek, vier op de vijf organisaties hebben namelijk werknemers met schulden in dienst.

17
sep
2013

Oudere werknemers even productief als jongere collega’s

Veel werkgevers denken, onterecht, dat oudere werknemers minder productief en flexibel zijn dan hun jongere collega’s. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Essex (GB).

27
aug
2013

Zittend werk heeft negatief effect op beweeggedrag

Slechts één op de drie Nederlanders met een zittend beroep beweegt voldoende en iets meer dan een kwart sport genoeg. Als medewerkers via de werkgever mogen sporten, doen ze het liefst een individuele sport: fitness, hardlopen of zwemmen. Dit blijkt uit het onderzoek van Sport & Zaken onder 10.000 medewerkers van 41 verschillende bedrijven.