04
apr
2013

Kwart houdt problemen na burn-out

De meeste burn-outpatiënten herstellen goed na behandeling en kunnen weer aan het werk. Maar een kwart blijft last houden van aandachts- en concentratieproblemen en werkt na twee jaar nog steeds niet. 

02
apr
2013

Minder ziekteverzuim door goede hygiëne

Elke organisatie heeft te maken met (kortdurend) ziekteverzuim van werknemers door griepachtige verschijnselen en infecties aan luchtwegen. Oorzaak is een gebrekkige hygiëne op de werkplek. Onderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat op de werkplekken van 40 panden wijst uit dat een kwart van de werkplekken in ons land onder de maat scoort als het gaat om gezondheid.

18
mrt
2013

Prikkel werknemer om gezond te leven

Werkgeversorganisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goed idee als werknemers meer worden gestimuleerd om gezond te leven. De werkgevers reageren op een advies van De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Die stelt voor om de collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie alleen toe te passen op werknemers met een gezonde levensstijl.

15
mrt
2013

Privéleven onder druk door flexibel werken

Maar liefst 70 procent van de professionals wereldwijd geeft aan dat door nieuwe technologieën om flexibeler te werken werk steeds meer binnendringt in het privéleven.

11
mrt
2013

Bijna 4 op 5 patiënten die lijden aan slaapapneu zijn zich daar niet van bewust

Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen. Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, ApneuVereniging en Philips en waar ook HumanCapitalCare B.V. als partner bij betrokken is.