Dashboard and widges

Het dashboard is de hoofdpagina waarmee my-care opent, nadat u bent ingelogd. U kunt het dasboard altijd weer oproepen via het menu, met de knop 'Mijn overzicht'. Op het dashboard zijn de verschillende widgets zichtbaar.

Een widget is een deel van de hoofdpagina (het dashboard) van my-care. De hoofdpagina bestaat uit meerdere widgets, die elk een veel gebruikte functie vervullen en door uzelf in- en uitgeschakeld kunnen worden om het dashboard aan te vullen en vorm te geven. Voorbeelden van widgets binnen my-care zijn: ‘Mijn verzuim’ en ‘Mijn vragenlijst’.