Waarom my-care?

We streven allemaal naar een optimale gezondheid en inzetbaarheid. En daarop kunnen we voor een groot gedeelte zelf een positieve invloed uitoefenen. Maar dan moet er wel inzicht bestaan in die gezondheid en inzetbaarheid. Want pas dan kunnen we zo nodig de juiste acties ondernemen.
my-care is ontwikkeld om u daarbij te ondersteunen. Met my-care heeft u altijd het juiste inzicht in de actuele gegevens van uw verzuim, en eventueel uw fysieke gezondheid, vitaliteit en werkvermogen.

Preventief medisch onderzoek
De gegevens betreffende uw fysieke gezondheid, vitaliteit en werkvermogen zijn gebaseerd op de uitslagen van een preventief medisch onderzoek (PMO). Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over werkvermogen, welzijn en werkbeleving. Daarbij zijn zaken aan de orde als arbeidsomstandigheden, leefstijl, stressfactoren en erfelijkheid. Daarnaast vindt een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij onder andere fysieke klachten, hart, longen, bloed en urine worden onderzocht.
Inhoud onderzoek
Wanneer uw werkgever een PMO collectief aanbiedt, is de inhoud van het onderzoek gebaseerd op uw specifieke werkomstandigheden en samengesteld in samenspraak met de bedrijfsarts, de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging, de directie en uw leidinggevende.
Mijn Arbeid en Gezondheid Indicator

De uitslagen van het PMO worden opgenomen in uw persoonlijk gezondheidsdossier my-care, strikt beveiligd met betrekking tot persoonsgegevens en medische gegevens en alleen voor u als gebruiker toegankelijk.
De uitkomsten van zowel de vragenlijst als het lichamelijke onderzoek worden uitgedrukt in Mijn Arbeid en Gezondheid Indicator (AGI). Daarmee krijgt u direct een indruk van uw huidige gezondheidssituatie en inzetbaarheid. De AGI wordt samengesteld uit zeven specifieke onderdelen, te weten:
 

  • Verzuim
  • Gezondheid
  • Leefstijl
  • Stressfactoren
  • Energiebronnen
  • Vitaliteit
  • Werkvermogen

Professioneel advies
Op basis van de uitkomsten van het PMO ontvangt u professioneel advies van uw bedrijfsarts. Met dit advies kunt u - al dan niet onder begeleiding - actie(s) ondernemen om met uw gezondheid en inzetbaarheid aan de slag te gaan.
Voortgang
De voortgang van deze actie(s) wordt in my-care geregistreerd en in relatie gebracht met eventueel eerder ondernomen acties. Door uw gezondheid en werkvermogen regelmatig te laten checken, ziet u eenvoudig of de actie(s) het gewenste resultaat hebben en of uw situatie is verbeterd ten opzichte van voorgaande keren. Zo registreert my-care uw individuele, medische geschiedenis, die voor u overzichtelijk in kaart wordt gebracht.
Zelfstandig aan de slag
Indien uw werkgever dit beschikbaar stelt, kunt u via het onderdeel Mijn acties in my-care ook zelfstandig e-learningprogramma’s volgen, zoals zelftests, video’s, tips en e-coachingsprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld werk-privĂ© balans, gezonde voeding, vitaliteit, assertiviteit en stoppen met roken.